Türkiye Bayrağının Anlamı
Türkiye Bayrağı,kırmızı zemin üzerine sol tarafa doğru yerleşimli olan Ay ve Yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı,geleneksel İslam rengi olmakla beraber,1918 yılında yıkılan Osmanlı Devleti tarafındanda kullanılmıştır. Hilal ve yıldız İslam’ın esas sembolleri ve iyi şans belirtisi olarak kabul edilir. Kırmızı renk, Türk tarihinin önemli bir rengi ve hilal ile yıldızda İslam’ın sembolleri olmasına rağmen,İslam buraya gelmeden önce Küçük Asya’da kullanılmaktaydı.

Türkiye Bayrağının Tarihçesi
Türk bayrağı 1844 yılından beri kullanılmaktaydı,fakat resmi olarak 5 Haziran 1936 tarihine kadar kabul edilmedi. Başlangıçta bayrak, yeşil zemin üzerinde bir hilaldi, ama 1793 yılında III. Sultan Selim tarafından kırmızı olarak arka plan değiştirildi. Yıldız daha sonra 1844 yılında eklendi. Dünya’nın en eski bayrakları gibi Türkiye’nin bayrağının oluşmasında söz edilen birçok efsane vardır. Savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu, bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da, bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder. Ayrıca,daha eskilere gidildiğinde genel olarak kullanılan ay ve yıldız sembollerinin; Orta Asya’daki ve İslam’dan önceki Türklerin dini olan şamanizmdeki en büyük tanrı idi ve bunun yansımaları olarak da ay yıldız ve güneş kabul ediliyordu. Bu üç öğe ile ilgili olarak Türk tarihi, mitolojileri ve resmi olmayan tarihlerinde bazı olaylara da rastlanmaktadır. Oğuz Han’ın ilk doğan üç çocuğa bu isimleri verdiği, Osman Bey’in rüyasında hilal şeklinde ay gördüğü, bunu önemli ve bir işaret kabul edip Osman oğullarının bu hilal’i kullanmasına karar kıldığı. Ayrıca 10.yy civarlarında Türklerin İslamiyet’e geçişi sonrasında da , hilal’in İslam dinince çok kabul görmüş bir simge olması da etkili olmuştur.Güneş sembolünün ise bazı Osmanlı dönemlerinde sancak ve bayrak içerisinde kullanılmış olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Türkiye Bayrağıyla İlgili İlginç Bilgiler
Türkiye Bayrağı İngilizce’de “moon star” olarak adlandırılan Ay Yıldız yada “red banner”olarak söylenen Al Sancak isimleriylede çağırılmaktadır. Kanuna göre; Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Türk bayrağı satışı yapan firmamız özellikle tercih edilen ve  Dış mekanlar için elverişli olan kumaş cinsi Alpaka ve raşel cinsi kumaşlardan üretilmektedir.

Türk Bayrağı fiyatları için tarafımıza mail yoluyla veya telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.